Zdravstvena njega i skrb

Kvalitetnu medicinsku skrb i njegu pruža  naš tim viših medicinskih sestara, medicinskih sestara, fizioterapeuta  i njegovatelja koji kontinuirano nadograđuje i usavršava svoje stručno znanje. Našim korisnicima pruža se midicinska skrb i njega tijekom 24 sata te nadzor liječnika. Surađujemo sa hitnom službom, oridancijama primarne zdravstvene zaštite i klinikama. Organiziramo liječnikčke preglede i dolazak liječnika specijalista prema potrebama korisnika.

Kako bi korisnicima pružili potrebnu njegu i skrb provodimo mjere opće i specijalne zdravstvene njege kao što su:

 • sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, upala pluća, kontraktura i tromboza)
 • sanacija postoperativnih rana, ulkusa
 • davanje infuzija
 • uvođenje intravenoznih kanila
 • davanje intravenozne terapije
 • uzimanje krvnih uzoraka, briseva i stolice za laboratorijske pretrage
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • aspiriranje
 • terapija kisikom
 • klistiranje
 • toaleta anus praetera, gastrostome, traheostome, nefrostome
 • uvođenje nazogastrične sonde u svrhu prehrane korisnika

Novosti i obavjesti

Poštovani,

 

željeli bi još jednom zahvaliti svim djelatnicima i Vama osobno na velikoj pažnji i brizi  kroz ovaj dugi niz godina, koje su naša mama Zdenka (Štefanija ) Banjšak i teta Božena Mioković imale u vašem domu. 

Za vrijeme boravka u domu, zaista smo se mnogo puta uvjerili u toplinu odnosa i pažnju koja im je iskazana od Vašeg osoblja, a nama je pružalo sigurnost da će se osječati ugodno i sigurno, pogotovo kada nismo bili u Zagrebu, ali i inače.  

 

Naročito se zahvaljujemo setrama, njegovateljicama i njegovateljima koji iskazali veliku pažnju i strpljenje u zadnjem periodu boravka moje majke kada joj se zdravlje već bilo znatno pogoršalo.

 

Ujedno se zahvaljujemo svima Vama, na iskaznom toplom i iskrenom suosjećanju .


S poštovanjem i srdačan pozdrav svima.

Obitelj Banjšak