Zdravstvena njega i skrb

Kvalitetnu medicinsku skrb i njegu pruža  naš tim viših medicinskih sestara, medicinskih sestara, fizioterapeuta  i njegovatelja koji kontinuirano nadograđuje i usavršava svoje stručno znanje. Našim korisnicima pruža se midicinska skrb i njega tijekom 24 sata te nadzor liječnika. Surađujemo sa hitnom službom, oridancijama primarne zdravstvene zaštite i klinikama. Organiziramo liječnikčke preglede i dolazak liječnika specijalista prema potrebama korisnika.

Kako bi korisnicima pružili potrebnu njegu i skrb provodimo mjere opće i specijalne zdravstvene njege kao što su:

 • sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, upala pluća, kontraktura i tromboza)
 • sanacija postoperativnih rana, ulkusa
 • davanje infuzija
 • uvođenje intravenoznih kanila
 • davanje intravenozne terapije
 • uzimanje krvnih uzoraka, briseva i stolice za laboratorijske pretrage
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • aspiriranje
 • terapija kisikom
 • klistiranje
 • toaleta anus praetera, gastrostome, traheostome, nefrostome
 • uvođenje nazogastrične sonde u svrhu prehrane korisnika

Zanima Vas više? Pošaljite nam upit.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Nazovi odmah